12-01-2024

SZKOLENIE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA W CZESKIM CIESZYNIE

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 organizowanym przez Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (strona czeska Euroregionu Těšínské Slezsko) wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński), które odbędzie się 30 stycznia br. w Ośrodku Kulturalno-Społecznym „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie (Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, Český Těšín – przy granicznym Moście Wolności) w godz. 10:00 - 14:00.

Po zakończeniu będzie możliwość skonsultowania indywidualnych pomysłów i propozycji projektowych.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Tematyka to m.in. informacje dotyczące aktualnych naborów, przygotowanie wniosku projektowego, podstawowe zasady programu oraz działania możliwe do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg CZ-PL w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: biuro@olza.pl do 26 stycznia br.

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS