20-12-2022

15 LAT POLSKI I REPUBLIKI CZESKIEJ W STREFIE SCHENGEN


	
Dzisiaj w nocy mija 15 lat obecności Polski i Republiki Czeskiej w Strefie Schengen. To bardzo ważna data dla naszego pogranicza. Ostatnie miesiące jednoznacznie pokazują ile korzyści wiąże się z naszą przynależnością do tej „wspólnoty”.

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński we współpracy z miastami Cieszyn i Czeski Cieszyn przy okazji obchodów 25-lecia Euroregionu, planują w pierwszych tygodniach przyszłego roku organizację konferencji oraz panelu dyskusyjnego, której celem jest przybliżenie opinii publicznej tematyki związanej z Układem z Schengen, podsumowaniem dotychczasowego funkcjonowania w jej ramach, wskazanie jej wad i zalet oraz pokazanie, w jaki sposób zmieniał obszary przygraniczne w kontekście integracji europejskiej. Szczególne miejsce poświęcimy wpływom epidemii COVID-19 i ograniczeń z nią związanych na życie na pograniczu.

O szczegółach poinformujemy już niebawem.

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS