16-03-2024

2. KOŁO NABORU WNIOSKÓW DO FMP ZOSTAŁO OTWARTE

Zainteresowanych Wnioskodawców, zamierzających ubiegać się o fundusze na małe projekty, informujemy o trwającym naborze do Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Drugie koło naboru (priorytet 4.2) zostało otwarte 16 marca 2024 r., a zakończy się 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty i bardziej szczegółowe informacje publikowane są na stronie RSTS: https://www.irsts.cz/fond-malych-projektu-2023/ oraz SRiWR "Olza": https://www.interreg.olza.plNa tych stronach na bieżąco informujemy między innymi o szkoleniach, kolejnych naborach czy publikujemy dokumentację FMP.

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS