29-07-2022

PREZENTUJEMY EUROREGIONALNE DZIAŁANIA EUROPEJSKIM EKSPERTOM

W czwartek 28 bm. odwiedził nas międzynarodowej sławy naukowiec prof. Eduardo Medeiros z Uniwersytetu w Lizbonie, ekspert ESPON i Komisji Europejskiej, który zajmuje się badaniem pograniczy m.in. transgranicznymi obszarami funkcjonalnymi i euroregionami. Wizyta była możliwa dzięki współpracy naszego Euroregionu z cieszyńskim wydziałem Akademii WSB. Szczególnie dziękujemy prof. Joannie Kurowskiej-Pysz, inicjatorce spotkania.

W pierwszej części przedstawiona została działalność Euroregionu Śląsk Cieszyński, jego organizacja, kluczowe programy i projekty oraz wyodrębnione transgraniczne obszary funkcjonalne. Po prezentacji oraz dyskusji, przeprowadzona została wizyta w terenie, na nabrzeżach Olzy po obu stronach granicy. Była to sposobność do omówienia licznych projektów transgranicznej współpracy, realizowanych przez nasze lokalne samorządy w ramach Euroregionu.

Spotkanie było kolejną okazją do prezentacji naszych transgranicznych działań środowisku naukowemu, związanemu z międzynarodową siecią TEIN, której polska strona Euroregionu czyli Stowarzyszenie "Olza", podobnie jak Akademia WSB, są aktywnymi uczestnikami. To ważne z uwagi na możliwość przedstawiania naszych aktywności oraz specyfiki działania ekspertom mającym wpływ na europejskie rozwiązania kształtujące współpracę transgraniczną na całym kontynencie.

 

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS