10-02-2023

PROGRAM INTERREG CZECHY - POLSKA 2021-2027 RUSZYŁ NA DOBRE!

Kiedy podczas listopadowego posiedzenia Komitet Monitorujący program Interreg Czechy - Polska 2021-2027 uruchomił pierwsze nabory wniosków, pojawiły się nowe szanse, wyzwania, możliwości, ale i odpowiedzialność za aktywne i skuteczne wspieranie współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński. 
Rodzą się nowe pomysły, wartościowe inicjatywy, ciekawe plany dla całego obszaru naszego Euroregionu. Intensywnie wspieramy też powstawanie nowych, długofalowych partnerstw, ale nie zapominamy o tych wiele lat już funkcjonujących, nadających ton współpracy transgranicznej na naszym terenie, wzmacniając je i nadając im nowe, dodatkowe akcenty i formy.
 
Przygotowujemy się do wdrażania nowej odsłony Funduszu Małych Projektów. Stale konsultujemy i opracowujemy nowe projekty (oraz wdrażamy te już rozpoczęte) rozwijające współpracę w Euroregionie oraz w obszarze marek terytorialnych Śląsk Cieszyński i Těšínské Slezsko oraz produktowych, w szczególności Żelaznego Szlaku Rowerowego. Chcemy ją jeszcze bardziej wzmocnić i sprofesjonalizować. Także z pomocą Programu Interreg CZ-PL. 
 
W tym roku obchodzimy rocznicę 2️⃣5️⃣-lecia euroregionalnej współpracy. Postaramy się dobrze przepracować najbliższe miesiące. Bądźcie z nami! 

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS