12-02-2024

SZKOLENIE ON-LINE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński) oraz Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (strona czeska Euroregionu Těšínské Slezsko), które odbędzie się we wtorek 20 lutego br. w formule on-line (platforma ZOOM) w godz. 16:00 - 18:00.

Link do połączenia: https://zoom.us/j/99908287649?pwd=K1JpWjFSRUN0SXlwK0J5REZYSVVrQT09

 

Po zakończeniu szkolenia będzie możliwość skonsultowania indywidualnych pomysłów i propozycji projektowych.

Szkolenie skierowane są do potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Tematyka to m.in. informacje dotyczące aktualnych naborów, przygotowanie wniosku projektowego, podstawowe zasady programu oraz działania możliwe do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg CZ-PL w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa na adres: biuro@olza.pl do 19 lutego br. 

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS