09-05-2023

WÓJT JAWORZA RADOSŁAW OSTAŁKIEWICZ NIE ŻYJE. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację, że nie żyje Radosław Ostałkiewicz, wójt gminy Jaworze.
 
Z powodu tak nieoczekiwanej straty, w imieniu Prezydent Jastrzębia-Zdroju, Starosty Cieszyńskiego, Burmistrzów i Wójtów samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej chcielibyśmy wyrazić swoje najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom, wszystkim mieszkańcom Gminy Jaworze i osobom, które Go znały. Razem dzielimy ból i przeżywamy żałobę.

To śmierć, która boleśnie dotyka naszego przygranicznego regionu. Wójt Ostałkiewicz, Radek był szeroko znany ze swojej działalności społecznej. Był osobą, która ujmowała otwartością, zarażała radością.
Wójt Jaworza był jednak przede wszystkim człowiekiem oddanym swojej pracy, zaangażowanym w rozwój lokalnej, gminnej i regionalnej społeczności, Człowiekiem troszczącym się o wspólne dobro.

Jego odejście pozostawia nieodwracalną pustkę, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. To ogromna strata dla nas wszystkich, trudna do wyrażenia.

Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom i współpracownikom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.Radosław Ostałkiewicz urodził się w 1979 roku w Bielsku-Białej, był doktorem nauk ekonomicznych. Pracę w Urzędzie Gminy w Jaworzu rozpoczął w 2003 roku, wójtem gminy został w listopadzie 2014 roku. Jego dobre sprawowanie władzy w opinii mieszkańców poskutkowało wyborem na kolejną kadencję - w 2018 roku uzyskał ponad 93 proc. głosów, co stanowiło jeden z najlepszych wyników w kraju. W ostatnich latach był także wykładowcą akademickim na prywatnych uczelniach w Bielsku-Białej i Cieszynie.

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS