Projekty realizowane przez
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
polską stronę  Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
dofinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO.W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKO-POLSKIEJ

CZ.11.FM_2016_06
Szczegóły projektu

PiaR-EUroregion

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000163
Szczegóły projektu

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000407
Szczegóły projektu

EuroInter Cooperation 2016-2020

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000338
Szczegóły projektu

TEIN - platforma dialogu na granicy

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000691
Szczegóły projektu

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370
Szczegóły projektu

EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000094
Szczegóły projektu

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076
Szczegóły projektu

Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000095
Szczegóły projektu

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760
Szczegóły projektu

i-AIR REGION

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075
Szczegóły projektu

Český Těšín / Cieszyn INEurope

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Szczegóły projektu

JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001477
Szczegóły projektu

Euroregion bez nudy

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001914
Szczegóły projektu

Pogranicze Śląsko – Morawskie

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001875
Szczegóły projektu

ProUE

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002049
Szczegóły projektu

InfoSpace

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002581
Szczegóły projektu

CieszIT

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002754
Szczegóły projektu

Cieszyn i Český Těšín wspólnie

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580
Szczegóły projektu

MODEL.GO

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856
Szczegóły projektu

EUREGIO-INFO

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847
Szczegóły projektu

Semafor Transgraniczny

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002840
Szczegóły projektu