Euroregion Těšínské Slezsko

Vznik euroregionu

Euroregion vznikl dne 22. 4. 1998 podpisem smlouvy mezi Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, které je tvořeno Sdružením obcí Jablunkovska, Svazem obcí okresu Karviná a Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci na české straně a sdružením Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej“Olza“ na polské straně.

 

Poloha a obecné informace

Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky a jižního Polska. Rozkládá se na ploše cca 1 400 km2. Na tomto území žije 680 000 obyvatel (česká část - 360 000, polská část - 320 000) v celkem 60 obcích.

Řeka Olše, nad níž leží města Český Těšín a Cieszyn, vytváří přirozenou hranici obou částí euroregionu táhnoucího se od Bohumína po Hrčavu a od města Godów a Jastrzębie Zdrój po město Istebna. Euroregionem prochází hlavní komunikační tah spojující severní a jižní Evropu. V rámci husté sítě hraničních přechodů různých kategorií (6 silničních, 3 železniční, 3 turistické a 8 se zvláštními předpisy) se na jeho území nachází největší hraniční přechod na česko-polské státní hranici Chotěbuz / Cieszyn – Boguszowice.

Na území euroregionu se nacházejí významná průmyslová střediska, avšak největší předností je jeho turistická atraktivita. Známé turistické lokality, bohatá síť turistických a cykloturistických tras a stezek a také architektonické památky připomínající historii Těšínského Slezska jsou pouze některými fragmenty, které mají vliv na atraktivitu zdejšího regionu.
 


Adresy


Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci
Těšínského Slezska, sekretariát české strany,
Hlavní 1, 737 01 Český Těšín
 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“,
sekretariat strony polskiej,
Rynek 18, 43-400 Cieszyn

 

Serwis Euroregionu: www.euregio-teschinensis.eu

 

"NEJ" Euroregionu

 • Nejlidnatější obec:
  Jastrzębie Zdrój – 101 850 (PL) / Havířov – 89 000 (CZ)
   
 • Nejvýše položená obec:
  Istebna (PL) / Hrčava (CZ)
   
 • Nejvyšší hora:
  Barania Góra -1220 m n. m. (PL) / Velká Čantoryje – 995 m n. m. (CZ)
   
 • Nejdelší řeka:
  Wisła (PL) / Olše (CZ)
   
 • Největší vodní nádrž:
  Jezioro Goczałkowickie - 3200 ha (PL) / Těrlicko - 266 ha (CZ)
   
 • Nejstarší archeologické nálezy:
  Chotěbuz - Hradisko Podobora (CZ) – osídlení z dob 3000 let před Kristem Grodzisko w Międzyświeciu (PL) - osídlení z dob 500 let před Kristem
   
 • Největší lázně:
  Karviná – lázně Darkov – léčebna Darkov a léčebna Rehabilitační sanatorium (CZ)
  Ustroń - lázeňské zařízení „Ustroń“ (PL)
   
 • Nejstarší obec:
  Těšín (CZ) / Cieszyn (PL) – 1. písemná zmínka z r. 1155
   
 • Nejzajímavější historická památka:
  empírový zámek Fryštát v Karviné (CZ) / Rotunda p.w. św. Mikołaja z XI w. (PL)
   

Poslání Euroregionu

Podporuje rozvoj zejména v těchto oblastech:
 • výměna zkušeností a informací při rozvoji regionu
 • řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel
 • rozvoj turismu a cestovního ruchu včetně rozvoje a dalšího zlepšování hraničního styku
 • podpora rozvoje kultury, osvěty a sportu, zejména poskytování informací o jednotlivých aktivitách
 • spolupráce mezi školami a mládeží na území
 • řešení společných problémů ekologie a životního prostředí