Vznik Sdružení


Datum zahájení činnosti: 30. března 1998

Přímým impulsem k vytvoření Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza“ (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“) v Těšíně bylo rozhodnutí zainteresovaných místních samospráv vytvořit Euroregion Těšínské Slezsko.
Jednání vedla obce Komunálního sdružení Těšínska (Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej) s městem Jastrzębie-Zdrój a obcí Zebrzydowice, která vedla nejprve k založení sdružení obcí a později i místních samospráv.

30. března 1998 - v den zahájení činnosti sdružení byli jeho zakládajícími členy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jastrzębie-Zdrój, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice. Později se přidali: Jasienica (1998), Powiat Cieszyński (2000) a Godów (2003).

Sídlo sdružení i polské částí Euroregionu se od samého počátku nachází v Těšíně. Členskými samosprávami (v současnosti je jich 17) jsou obce okresů (powiaty) Těšín, Bílsko a Wodzisław, a zároveň městský okres (powiat grodzki) Jastrzębie-Zdrój a zemský okres Těšín.