Euroregion Śląsk Cieszyński

Podstawowe informacje o Euroregionie

Euroregion powstał 22 kwietnia 1998 roku z chwilą podpisania umowy pomiędzy Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, w skład którego wchodzą: Sdružení obcí Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karviná a Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci reprezentującego stronę czeską a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ reprezentującego stronę polską.

 

Położenie geograficzne

Euroregion leży na obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnich Czech, w bliskim sąsiedztwie Słowacji. Rozciąga się na obszarze ok. 1400 km2, który zamieszkuje ponad 680 tys. mieszkańców (z czego 360 tys. przypada na część czeską a 320 tys. na polską). Naturalną oś tych terenów tworzy rzeka Olza, nad którą leżą miasta Cieszyn i Český Těšín, niewątpliwie stanowiące serce regionu. Obszar Euroregionu ciągnie się od Godowa i Jastrzębia-Zdroju po Istebną i od Bohumina po Hrčavu.

Przez Euroregion biegnie główna linia komunikacyjna łącząca północną i południową Europę. Nic więc dziwnego, że na jego terytorium znajduje się największe przejście graniczne pomiędzy Polską i Republiką Czeską, Cieszyn-Boguszowice – Chotěbuz w ramach gęstej sieci przejść granicznych różnych kategorii (6 drogowych, 3 kolejowe, 3 turystyczne i 8 małego ruchu granicznego). Nie powinno także dziwić, że znajdują się tu silne ośrodki przemysłowe. Nie mniej jednak największym atutem Euroregionu jest jego atrakcyjność turystyczna. Znane miejscowości turystyczne, bogata sieć szlaków turystycznych i rowerowych czy wspaniałe zabytki przypominające świetność Śląska Cieszyńskiego to tylko niektóre czynniki wpływające na atrakcyjność tego regionu.

 

Kontakt

 

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska,
sekretariát české strany,
Hlavní 1, 737 01 Český Těšín


Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“,
sekretariat strony polskiej,
Rynek 18, 43-400 Cieszyn


Serwis Euroregionu: www.euregio-teschinensis.eu

 

"NAJ" Euroregionu

 • Największa gmina:
  Jastrzębie-Zdrój – 93 000 (PL) / Havířov – 89 000 (CZ)
   
 • Najwyżej położona gmina:
  Istebna (PL) / Hrčava (CZ)
   
 • Najwyższy szczyt:
  Barania Góra -1220 m n. m. (PL) / Wielka Czantoria – 995 m n. m. (CZ)
   
 • Najdłuższa rzeka:
  Wisła (PL) / Olza (CZ)
   
 • Największy zbiornik wodny:
  Jezioro Goczałkowickie - 3200 ha (PL) / Těrlicko - 266 ha (CZ)
   
 • Najstarsze znalezisko archeologiczne:
  Grodzisko w Międzyświeciu (PL) – z poł. I tysiąclecia p.n.e.
  Chotěbuz - Hradisko Podobora (CZ) – z przed 3000 tys. lat p.n.e.
   
 • Największe sanatorium:
  Ustroń (PL) - Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń“
  Karviná – Uzdrowisko Darkov, Sanatorium Rehabilitacyjne (CZ)
   
 • Najstarsza miejscowość:
  Cieszyn (PL) / Těšín (CZ) – pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1155r.
   
 • Najciekawszy zabytek architektury:
  Rotunda p.w. św. Mikołaja z XI w. (PL) / Zámek Fryštát (CZ)
   

Cele Euroregionu

Euroregion wspiera rozwój w obszarach przygranicznych w takich dziedzinach jak:
 • wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
 • rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
 • akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań
 • współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego.