Biuro Stowarzyszenia

                 

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Cieszynie, w zabytkowej kamienicy przy ulicy Rynek 18. W swojej strukturze ma Zespoły zadaniowe ds. zarządzania Funduszem Mikroprojektów oraz ds. projektów własnych, Sekcję finansowo-księgową i obsługi prawnej, Euroregionalne Centrum Informacji Europejskiej (znajdujące się w reorganizacji w ramach sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego) oraz Agencję Informacji Przygranicznej (jako część Cieszyńskiego Centrum Informacji - przy ulicy Rynek 1).
Pracami Biura kieruje Dyrektor, który jest równocześnie Kierownikiem Projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 33 8578720,
e-mail: biuro@olza.pl .