Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA – PREZES ZARZĄDU
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA – WICEPREZES ZARZĄDU
|
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
|
BIURO STOWARZYSZENIA
DYREKTOR BIURA
(KIEROWNIK PROJEKTÓW)
|
ZESPOŁY ZADANIOWE
AGENCJA INFORMACJI PRZYGRANICZNEJ
(w ramach Cieszyńskiego Centrum Informacji)
EUROREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
(w reorganizacji w ramach sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego)
|
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
 Data rozpoczęcia działalności: 30 marca 1998 roku
Członkami Stowarzyszenia są gminy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jastrzębie Zdrój, Jasienica, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński