14-01-2024

SZKOLENIE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński) oraz Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (strona czeska Euroregionu Těšínské Slezsko), które odbędzie się w piątek 2 lutego br. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Aleja Józefa Piłsudskiego 60, sala sesyjna, budynek A, 1. piętro) w godz. 9:00 - 13:00.

W ramach szkolenia będzie możliwość skonsultowania indywidualnych pomysłów i propozycji projektowych.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Tematyka to m.in. informacje dotyczące aktualnych naborów, przygotowanie wniosku projektowego, podstawowe zasady programu oraz działania możliwe do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg CZ-PL w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: biuro@olza.pl do 30 stycznia br.

Autor:

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS