TEIN4citizens

Włączenie społeczeństwa obywatelskiego we współpracę transgraniczną regionów na rzecz przyszłości Europy

Pomimo trudnych doświadczeń wynikających z bolesnej historii swobodny przepływ dóbr i usług oraz integracja międzykulturowa stały się dla wielu obywateli zamieszkujących regiony graniczne nieodłączną częścią ich codziennego życia. Regiony te są zresztą słusznie nazywane laboratoriami integracji europejskiej. Niemniej jednak również i one zostały dotknięte przez zjawisko populizmu i eurosceptycyzmu. Jak zatem zachęcić obywateli żyjących w regionach granicznych do tego, aby wzięli oni udział w debacie nad przyszłością Europy?

Jest to kluczowe pytanie stawiane w przedsięwzięciu pn. ‘TEIN4citizens’ dofinansowanym z programu Europa dla Obywateli. Mając powyższe na uwadze, członkowie sieci Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) zainicjowali starania w kierunku włączenia społeczeństwa obywatelskiego europejskich regionów granicznych w projekt poświęcony przyszłości Wspólnoty. Inicjatywa składa się z 5 forów zaplanowanych w 2019 i 2020 roku na terenie 5 regionów granicznych. Jej celem jest nie tylko zaznajomienie lokalnych społeczności z problematyką Unii Europejskiej, ale także włączenie ich w proces tworzenia polityk wspólnotowych poprzez wyrażenie opinii na temat aktualnie podejmowanych działań w tym zakresie. 

Warto zatem zarezerwować sobie daty w kalendarzu na poszczególne wydarzenia:

Pierwsze forum zaplanowano na 11 marca 2019 roku w Belfaście. Jego tematyka będzie dotyczyła następujących zagadnień: co oznacza bycie obywatelem Europy oraz prawa człowieka, prawa obywateli, przywileje i obowiązki.

13 sierpnia 2019 roku w Cieszynie na pograniczu polsko-czeskim odbędzie się forum poświęcone tożsamości transgranicznej i spojrzeniu na włączenie społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy miast bliźniaczych.

Organizację trzeciego forum związanego z problematyką mniejszości autochtnocznych oraz nowych społeczeństw migracyjnych w kontekście transgranicznym i europejskim zaplanowano na
4 października* 2019 roku (pogranicze austriacko-słoweńsko-włoskie).

20 marca 2020 roku w regionie granicznym Katalonii eksperci i obywatele będą mieli okazję dyskutować nad tematem wielojęzyczności i tożsamości w Europie w XXI wieku.

Ostatnie, jednodniowe forum zostanie poświęcone różnym rodzajom granic, z jakimi będą musieli zmierzyć się obywatele europejskich regionów granicznych w przyszłości. Zaplanowano je na 21 maja* 2020 roku w Strasburgu.

W każdym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele różnych szczebli (od lokalnego do europejskiego),  instytucje pozarządowe i eksperci z regionów granicznych, a także od 50 do 120 obywateli reprezentujących różnorodne sfery życia społeczno-gospodarczego po to, aby włączyć się w proces tworzenia polityk wspólnotowych poprzez wyrażenie swoich opinii na temat poszczególnych zagadnień. 

*daty oznaczone gwiazdką mogą ulec zmianie, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu

Więcej informacji na temat działań związanych z projektem można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.transfrontier.eu/tein4citizens/